Snow-White

Snow White

2009
55 x 65 cm
Oil on canvas