Hollandse Meesters in de 21ste eeuw
By G├╝lsah Dogan, 2015
Produced by Interakt
www.hollandsemeesters.info

 

 

Dvd hoes avro4 Art (NL)
AVRO KunstUur
Second Season 2010-2011
Dubble DVD Published by AVRO, September 2012

www.kunstuur.avro.nl

 

 

Black is beautiful (NL with EN subtitles)
By Idtvdocs, 2009

 

 

Studio Ina van Zyl
By Michiel Hogenboom, 2008